19 LISTOPADA, ŚWIATOWY DZIEŃ TOALETY. Kiedy natura woła, potrzebujemy toalety.