Roca oferuje rozwiązania bezdotykowe, które rekomenduje Światowa Organizacja Zdrowia.